BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về mức độ đáp ứng của thư viện, phòng thí nghiệm-thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ tại Trường, năm học 2020-2021

(Khảo sát phiếu online)


Thông tin chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm./.