QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định công khai kết quả khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan của Trường Đại học Tây Nguyên


Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo./.