THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc tại Trường, năm 2021

(Khảo sát trực tuyến TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/8fSAMMUyBYN2rCuF6)


 

Kính gửi:       Lãnh đạo các đơn vị;

                      Viên chức và người lao động trong toàn Trường

           Thực hiện các Quy định của Bộ GDĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

         Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

           Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc, mong quý Thầy/Cô dành thời gian để đánh giá và góp ý cho Nhà trường hoàn thành nội dung khảo sát;

           Những ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ góp phần để Nhà trường có các chính sách phù hợp về vật chất lẫn tinh thần, giúp các giảng viên (GV), VC-NLĐ có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ;

           Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

          https://forms.gle/8fSAMMUyBYN2rCuF6  

           Thời gian thực hiện:

          Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.  

          Đối tượng, phạm vi thực hiện

          Toàn thể đội ngũ GV, VC-NLĐ đang công tác tại Trường (kể cả GV đang học tập ở nước ngoài, nếu có).

        Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo việc khảo sát đúng theo kế hoạch.

          Kế hoạch thay cho thông báo thực hiện./.