• Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, viên chức và người lao động về môi trường làm việc tại Trường, năm 2021

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc tại Trường, năm 2021

  (Khảo sát trực tuyến TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/8fSAMMUyBYN2rCuF6)


   

  Kính gửi:       Lãnh đạo các đơn vị;

                        Viên chức và người lao động trong toàn Trường

             Thực hiện các Quy định của Bộ GDĐT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

           Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT). Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

             Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của giảng viên, VC-NLĐ về môi trường làm việc, mong quý Thầy/Cô dành thời gian để đánh giá và góp ý cho Nhà trường hoàn thành nội dung khảo sát;

             Những ý kiến đóng góp của Thầy/Cô sẽ góp phần để Nhà trường có các chính sách phù hợp về vật chất lẫn tinh thần, giúp các giảng viên (GV), VC-NLĐ có điều kiện tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ;

             Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

            https://forms.gle/8fSAMMUyBYN2rCuF6  

             Thời gian thực hiện:

            Từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.  

            Đối tượng, phạm vi thực hiện

            Toàn thể đội ngũ GV, VC-NLĐ đang công tác tại Trường (kể cả GV đang học tập ở nước ngoài, nếu có).

          Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo việc khảo sát đúng theo kế hoạch.

            Kế hoạch thay cho thông báo thực hiện./.

   

  Read more
 • THÔNG BÁO KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2020-2021

  THÔNG BÁO

  Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường năm học 2020-2021


  (KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/BpWUMnRQ1JEMVNLN7)

   

  Kính gửi: Lãnh đạo các khoa

  Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn có trách nhiệm gắn kết và phục vụ xã hội. Việc gắn kết và phục vụ cộng đồng tạo cơ hội học tập trải nghiệm ở bên ngoài lớp học cho sinh viên; giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng học tập và phát triển nhân cách;

  Một số hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Tây Nguyên trong thời gian qua: Chương trình Tiếp sức đến trường; Chiến dịch Xuân tình nguyện; Hè tình nguyện; Tiếp sức mùa thi; Tư vấn tuyển sinh; Nhóm STEM; ngày Chủ nhật đỏ; Hiến máu nhân đạo, các hoạt động nâng cao nhận thức (bảo vệ môi trường, thay đổi các nhận thức về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội); hỗ trợ người già neo đơn, người khuyết tật, gia đình thương binh – liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng,... tiếp cận giáo dục hay kết nối các chính sách hỗ trợ cộng đồng, cũng được sinh viên tích cực tham gia;

  Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);

  Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

  Nhà trường đề nghị các khoa triển khai đến sinh viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

  Nội dung

  Đối tượng

  Thời gian  

  Link khảo sát

  Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

  100% SV (trừ SV khóa mới 2021)

  Từ ngày 13/10/2021đến hết ngày 20/10/2021.

  Được cập nhật chi tiết tại:

  https://forms.gle/BpWUMnRQ1JEMVNLN7

   

  Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát, thu thập và xử lý số liệu, viết báo cáo, hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để trình Hiệu trưởng và gửi kết quả về các đơn vị liên quan.

  Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Read more