THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế

của Nhà trường, năm 2021


KHẢO SÁT ONLINE TẠI ĐỊA CHỈ: https://forms.gle/jeub8Mqw3zQ3a1SX7

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

    Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;

   Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và quan hệ quốc tế (QHQT), Nhà trường ban hành kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động NCKH và QHQT của Trường, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học, chuyên viên, … để hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của các bên liên quan về hoạt động NCKH và QHQT của Trường; đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, … được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình về các hoạt động NCKH và QHQT, quy định và điều kiện liên quan của Nhà trường;

- Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện quy trình, quy trình và các văn bản liên quan đến công tác NCKH và QHQT, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiệu quả của hoạt động NCKH và QHQT của Nhà trường trong thời gian đến.

 2. Yêu cầu                                                                                                                                                    

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

- Các bên liên quan được khảo sát lấy ý kiến hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

- Thông tin phản hồi từ các bên liên quan về các hoạt động NCKH và QHQT Nhà trường được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích. 

 3. Thời gian thực hiện

          Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2021.  

 4. Đối tượng, phạm vi thực hiện

   Dự kiến đối tượng tham gia khảo sát là Lãnh đạo Trường (Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường); Cán bộ quản lý (Trưởng/phó) ở các Khoa đào tạo và các phòng chức năng, trung tâm trong Trường; đội ngũ viên chức, giảng viên, nhà khoa học, … của Nhà trường đã từng trực tiếp tham gia/thực hiện dự án, đề tài, chương trình KHCN, … tham gia/tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, … hoặc đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn/dài hạn về hoạt động NCKH, chuyển giao CN và QHQT ở cả trong và ngoài nước.

 Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:

           https://forms.gle/jeub8Mqw3zQ3a1SX7

 

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO.

Trân trọng.