THÔNG BÁO

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

(Ngành: Quản lý Kinh tế đợt 2 năm 2017)

Có kèm theo Danh sách và Lịch học

Attachments:
Download this file (Danhsach.pdf)Danhsach.pdf[ ]322 kB
Download this file (Lichhoc.pdf)Lichhoc.pdf[ ]508 kB