Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ngày ngày 24 tháng 01 năm 2018, tại Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ “Phân tích và đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” - mã số B2016-TTN-03 do ThS. Nguyễn Thị Tuyền làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm: ThS. H’Wen Niê Kđăm – Phó trưởng khoa Kinh tế (Trường Đại học Tây Nguyên) – Chủ tịch Hội đồng; TS. Trương Thông Tuần (Trường Đại học Tây Nguyên) và ThS. Trần Danh Phú (Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột)- ủy viên phản biện; TS. Trương Thị Hiền (Trường Đại học Tây Nguyên) và ThS. Lưu Văn Khang (Sở công thương Đắk Lắk) - ủy viên hội đồng; KS. Lê Thụy Vân Nhi  - ủy viên, thư ký.

Kết luận Hội đồng đánh giá đề tài mang tính thực tiễn cao, đã đi sâu vào phân tích và đánh giá hoạt động phổ biến pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các thành viên Hội đồng cũng đưa ra một số nhận xét và góp ý để tác giả tiến hành nghiệm thu cấp Bộ một cách có hiệu quả và đúng theo tiến độ.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo

ThS. Nguyễn Thị Tuyền chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

ThS. H’Wen Niê Kđăm – Phó trưởng khoa Kinh tế – Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi báo cáo

Thành viên Hội đồng

Thành viên Hội đồng

Trung tâm Thông tin