Thông tin khoa học công nghệ

Trường Đại học Tây Nguyên lọt top 34 trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về công bố quốc tế năm 2020 Trong năm 2020, Trường Đại học Tây Nguyên đã có 39 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI, SCI, SCIE và lọt ...

Thứ sáu, 15 Tháng 1 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Thực hiện Quy trình ...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...

Gặp mặt cán bộ viên ...

Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2021, Trường Đại ...

Ngày hội hiến máu ...

Sáng 9/01/2021, tại Nhà thi đấu đa năng, ...