Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

THÔNG BÁO

Về việc Cán bộ và sinh viên sử dụng email theo tên miền của Trường để liên lạc, trao đổi thông tin trong các hoạt động của Nhà trường

Nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, giảng dạy trực tuyến, học tập, trao đổi thông tin và các hoạt động liên quan của viên chức và sinh viên trong toàn Trường, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến viên chức, giảng viên và sinh viên một số nội dung sau:

1. Yêu cầu viên chức, giảng viên trong toàn Trường sử dụng email theo tên miền @ttn.edu.vn để trao đổi thông tin. Bên cạnh đó, Nhà trường cung cấp cho viên chức, giảng viên thêm email trên nền tảng Microsoft Office 365 theo quy định: mã_cán_bộ@ms.ttn.edu.vn. Email này có không gian lưu trữ lên đến 1TB (1 Terabyte) dùng để liên lạc, trao đổi thông tin đồng thời ứng dụng các tính năng sẵn có phục vụ cho công việc văn phòng, các hoạt động giảng dạy, cung cấp bài giảng, tài liệu học tập, giảng dạy trực tuyến. Trong quá trình trao đổi với sinh viên, đề nghị viên chức, giảng viên gửi thông tin cho sinh viên qua địa chỉ email theo tên miền mã_sinh_viên@sv.ttn.edu.vn.

2. Nhà trường cấp cho sinh viên email theo quy định: mã_sinh_viên@sv.ttn.edu.vn, yêu cầu sinh viên sử dụng để trao đổi thông tin với giảng viên qua địa chỉ mail: mã_cán_bộ@ms.ttn.edu.vn trong quá trình học tập.

3. Để kích hoạt và sử dụng tài khoản, đề nghị giảng viên, viên chức, sinh viên trong Nhà trường vào địa chỉ website: https://www.ttn.edu.vn/?option=com_tnu&view=office365 để nhận thông tin tài khoản và kích hoạt tài khoản của mình.

4. Giảng viên, viên chức và sinh viên có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình. Nếu trong quá trình kích hoạt không thành công, đề nghị liên hệ Trung tâm Thông tin để được hướng dẫn.