Toàn văn luận án "Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật rải vụ sắn tại tỉnh Đắk Lắk" của NCS. Nguyễn Bạch Mai

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Anh 

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Việt

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Anh

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Việt