Thông báo

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định tuyển dụng viên chức trường Đại học Tây Nguyên Có thông báo và mẫu đính kèm

Thứ năm, 09 Tháng 7 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Chương trình tư vấn ...

Nhằm tạo điều kiện cho các học sinh trên địa b ...

Thực hiện công tác ...

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ, ngày ...

Lễ tốt nghiệp và ...

Ngày 03/7/2020, tại Hội trường 400 chỗ, Trường ...