Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Bồi dưỡng Lý luận ...

Thực hiện kế hoạch công tác Đảng năm 2020, sáng ...

Lớp bồi dưỡng Lý ...

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, Đảng ...

Gặp mặt cán bộ viên ...

Chiều ngày 16 tháng 09 năm 2020, Trường Đại ...