Thông báo

THÔNG BÁO Về việc rà soát tài liệu học tập tại Thư viện Có thông báo đính kèm

Thứ năm, 28 Tháng 5 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân giữa khóa năm hoc 2019-2020 Có thông báo đính kèm Xem tài liệu học tập tại đây

Thứ tư, 27 Tháng 5 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Khai mạc Đợt Khảo ...

Chiều ngày 26/05/2020, tại Nhà Điều hành ...

Lễ Công bố và trao ...

Sáng ngày 13/05/2020, tại phòng 2.3 - Nhà Điều ...

Lễ Công bố và trao ...

Sáng ngày 06/03/2020, tại phòng 2.3 - Nhà ...