THÔNG BÁO

Về việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động quý III/2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

Xem quy chế xếp loại và mẫu tại đây

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB_XLVC_Q3.pdf)TB_XLVC_Q3.pdf[ ]874 kB