Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của Trường Đại học Tây Nguyên (Ban hành 2021)

Có quy chế đính kèm