Mẫu đơn, Sơ yếu lý lịch, bản mô tả công việc, danh mục các văn bản quy định về chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Danh mục các thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ các ngạch/chức danh nghề nghiệp

- Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

- Bản mô tả công việc - Đơn đề nghị xét chuyển ngạch, chuyển loại, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức