Quy định và hướng dẫn

Bảo lưu kết quả học tập khi học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai, liên thông

Xem quy định và hướng dẫn  bảo lưu kết quả học tập khi học chương trình đào tạo đại học văn bằng hai tại đây

Xem hướng dẫn công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học tại đây