QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quy chế học vụ đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ được ban hành kem theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH ngày 11/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

Có kèm theo Quyết định.

Attachments:
Download this file (Quyetdinh.pdf)Quyetdinh.pdf[ ]2624 kB