THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Tỉnh Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Cà đắng thu hái tại Đắk Lắk”, do ThS. Trần Thị Minh Tâm làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 11 tháng 03 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 3.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!