THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 03 “Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng vùng Tây Nguyên” do ThS. Hà Thị Kim Duyên làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 10h00, thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 2.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!