THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2020-TTN-01 “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do PGS.TS. Lê Đức Niêm làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 10h00, thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 2.1 – Khu Nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!