THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 của đề tài KH&CN cấp cơ sở và cở sở trọng điểm năm 2022

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (MAU 7.doc)MAU 7.doc[ ]30 kB
Download this file (mau 8.doc)mau 8.doc[ ]42 kB
Download this file (TB Kiem tra tien do de tai 2022.pdf)TB Kiem tra tien do de tai 2022.pdf[ ]447 kB