THÔNG BÁO

Khoa Kinh tế phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Kinh tế Huế tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh doanh, Kinh tế và Tài chính lần thứ 3”.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

Đơn vị tham gia: Trường Đại học Tây Nguyên và Đại học Kinh tế Huế

- Thời gian: Lúc 13h00 ngày 17/12/2021

- Địa điểm: P. 2.3 Nhà điều hành và trực tuyến

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.