THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 02 “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tái sinh và xác định khả năng phục hồi rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông” do TS. Nguyễn Thanh Tân làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h00, thứ tư ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Phòng 60 chỗ - Tầng  7 – Khu nhà điều hành - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!