THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2019 - TTN - 01 “Tính bị chặn của các toán tử tích phân kì dị và hoán tử” do TS. Dương Quốc Huy làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h30, thứ sáu ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: P8.1.4 – VP Bộ môn Toán -Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!