THÔNG BÁO

Về việc xây dựng định hướng, kế hoạch hoạt động Đào tạo và KHCN với các đối tác giai đoạn 2021-2025

Có thông báo và mẫu đính kèm

Attachments:
Download this file (BIEU MAU.doc)BIEU MAU.doc[ ]77 kB
Download this file (XD dinh huong DT NCKH 21-25.pdf)XD dinh huong DT NCKH 21-25.pdf[ ]558 kB