THÔNG BÁO

Kêu gọi dự án nghiên cứu chung Nghị định thư giữa Việt Nam - Đài Loan năm 2021

Hồ sơ đăng kí nộp về phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế trước ngày 13/4/2021

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB keu goi du an chung VN-DL 2021.pdf)TB keu goi du an chung VN-DL 2021.pdf[ ]215 kB