THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số 09 “Khảo nghiệm ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học trong phát triển bền vững cây hồ tiêu (Piper nigrum) ở Tây Nguyên” thuộc Chương trình KHCN cấp bộ “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển bền vững cây Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ở Tây Nguyên”, do TS. Nguyễn Đình Sỹ  làm chủ nhiệm đề tài

Thời gian: 14h30, thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2021.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Viện CNSH&MT - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!