THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu nhà khoa học tham gia phản biện cho Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo và mẫu đính kèm

Attachments:
Download this file (mau 1.doc)mau 1.doc[ ]51 kB
Download this file (mau 2.doc)mau 2.doc[ ]51 kB
Download this file (TB GT nha KH phan bien TC.pdf)TB GT nha KH phan bien TC.pdf[ ]479 kB