THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2018 - TTN - 02 “Xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do Voi gây ra ở khu vực có xung đột Voi – Người, trong vùng đệm vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk” do TS. Cao Thị Lý  làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h00, thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: P7.2 – Khu nhà điều hành -Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!