THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (2262_QD_BGDDT.PDF)2262_QD_BGDDT.PDF[ ]706 kB
Download this file (2939_BGDDT_KHCNMT.PDF)2939_BGDDT_KHCNMT.PDF[ ]779 kB
Download this file (Phu luc I.doc)Phu luc I.doc[ ]210 kB
Download this file (Phu luc II.doc)Phu luc II.doc[ ]79 kB
Download this file (Phu luc III.doc)Phu luc III.doc[ ]46 kB
Download this file (Phu luc IV.doc)Phu luc IV.doc[ ]52 kB