THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2016-TTN-02 “Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng các chủng vi khuẩn vùng rễ trong phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh trên cây cà phê vối (Coffea canephora Pierre) tại Đắk Lắk” do ThS. Đỗ Thị Kiều An làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 9h30, thứ năm ngày 01 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Nhà thí nghiệm khoa Nông Lâm nghiệp

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!