THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại viên chức năm học 2017 - 2018

Có thông báo và danh sách đính kèm

Attachments:
Download this file (DS XLVC Lan 1 2018.pdf)DS XLVC Lan 1 2018.pdf[ ]766 kB
Download this file (TB XLVC 2018.pdf)TB XLVC 2018.pdf[ ]354 kB