Thực thi nhiệm vụ theo dõi không gian mạng, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền GandCrab tấn công nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mã độc tống tiền GandCrab được phát tán thông qua bộ công cụ khai thác lỗ hổng RIG, khi bị lây nhiễm, toàn bộ các tập tin dữ liệu trên máy người dùng sẽ bị mã hóa và phần mở rộng của tập tin bị đổi thành *.GDCB hoặc *.CRAB, đồng thời mã độc sinh ra một tệp CRAB-DECRYPT.txt nhằm yêu cầu và hướng dẫn người dùng trả tiền chuộc từ 400 - 1.000 USD bằng cách thanh toán qua tiền điện tử DASH để giải mã dữ liệu.

Do đó, Trung tâm Thông tin thông báo các đơn vị, người dùng mạng nội bộ trong Trường thực hiện khẩn cấp các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn việc tấn công của mã độc GandCrab, bằng cách:

1. Nếu phát hiện mã độc GandCrab cần nhanh chóng cô lập (rút dây mạng, rút điện nguồn) máy bị nhiễm và báo về Trung tâm Thông tin.

2. Đối với người dùng cần nâng cao cảnh giác, không mở và click vào các liên kết (link) cũng như các tập tin đính kèm trong email có chứa các tập tin dạng .doc, .pdf, .zip… được gửi từ người lạ hoặc nếu email được gửi từ người quen nhưng cách đặt tiêu đề hoặc ngôn ngữ khác thường.

3. Sử dụng Internet có chọn lọc, không vào các trang web lạ, không bấm vào các đường liên kết, biểu tượng quảng cáo không rõ và không cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc.

4. Nên sao lưu định kỳ các dữ liệu quan trọng ra khỏi máy tính.

Tham khảo từ website www.vncert.gov.vn