THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tây Nguyên năm 2023

Xem chi tiết tại đây