THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án sát nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (1889_TB Gop y du thao sat nhap CDSP.pdf)1889_TB Gop y du thao sat nhap CDSP.pdf[ ]3396 kB