THÔNG BÁO

Về việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp và đăng ký nhu cầu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (Mau so 1.doc)Mau so 1.doc[ ]46 kB
Download this file (Mau so 2.xlsx)Mau so 2.xlsx[ ]13 kB
Download this file (Mau so 3.xlsx)Mau so 3.xlsx[ ]13 kB
Download this file (TB xet chuyen va thang hang CDNN 2023.pdf)TB xet chuyen va thang hang CDNN 2023.pdf[ ]1961 kB