THÔNG BÁO

Về lịch sát hạch chuyên môn nghiệp vụ vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Xem chi tiết tại đây