THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2022-2023. Nghỉ hè, thi lại và thi cải thiện điểm D học kỳ 2, năm học 2021-2022

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB dang ky hk 1 22-23.pdf)TB dang ky hk 1 22-23.pdf[ ]2222 kB