QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức bổ sung (đợt 2) năm 2021 đối với người dự tuyển không hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định

Xem chi tiết tại đây