THÔNG BÁO

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Quý I/2022

Có thông báo đính kèm

 

Attachments:
Download this file (TB_XepLoaiPLVC.pdf)TB_XepLoaiPLVC.pdf[ ]633 kB