KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác ảnh "Chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Tây Nguyên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2022 - 2027)"

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm