THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị với đại biểu sinh viên năm học 2021-2022

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB hoi nghi doi thoai sv 21-22.pdf)TB hoi nghi doi thoai sv 21-22.pdf[ ]287 kB