THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Quý III năm 2021 (lần 1)

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (DS KQ XLVC Q3-21.pdf)DS KQ XLVC Q3-21.pdf[ ]809 kB
Download this file (TB KQ XLVC Q3-21.pdf)TB KQ XLVC Q3-21.pdf[ ]182 kB