THÔNG BÁO

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Quý III/2021

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB DGXL VC,NLD III-21.pdf)TB DGXL VC,NLD III-21.pdf[ ]688 kB