THÔNG BÁO

Về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ bằng nguồn ngân sách Nhà nước theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và 2022

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB hoc ThS,TS tu ngan sach NN.pdf)TB hoc ThS,TS tu ngan sach NN.pdf[ ]1120 kB