THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy định về công tác thi đua khen thưởng trường Đại học Tây Nguyên

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (Duthao.pdf)Duthao.pdf[ ]1040 kB
Download this file (mau BB gop y.doc)mau BB gop y.doc[ ]41 kB
Download this file (TB gop y QD cong tac thi dua khen thuong.pdf)TB gop y QD cong tac thi dua khen thuong.pdf[ ]797 kB