THÔNG BÁO

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
và Thông báo số 730/TB-ĐHTN-TCCB ngày 31/3/2020 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Có kèm theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Thông báo của Nhà trường.

Attachments:
Download this file (Chithi16TCTTg.pdf)Chithi16TCTTg.pdf[ ]1048 kB
Download this file (Thongbao.pdf)Thongbao.pdf[ ]607 kB