KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận; Tổ công đoàn trực thuộc nhiệm kỷ 2020-2022

Có kế hoạch đính kèm

Attachments:
Download this file (KH dai hoi cong doan 2020.pdf)KH dai hoi cong doan 2020.pdf[ ]1691 kB
Download this file (Mau bao cao.doc)Mau bao cao.doc[ ]80 kB