THÔNG BÁO

Về việc nghỉ tết Nguyên đán, tổ chức thi lại, thi cải thiện điểm D và thời gian đăng ký tín chỉ

Có thông báo đính kèm

Cố vấn học tập có thể xác nhận kết quả đăng ký tín chỉ cho sinh viên tại nhà riêng bằng phần mềm QuanLyDaoTaoTTN: Link tải tại đây